زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

نمی نویسمشون، ولی زندگی شده نمودار سینوسی با دوره کوتاه..

با آتیشه نشستیم جلوی مانیتور و این دو تا صفحرو نگا می کنیم.. این دو تا صفحه ای که بیشتر از دو ماه شده گندیدنشون.. هیچ کس قرار نیست زندشون کنه.. نه؟ :)