زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

واژگانم درد می کنند..

دارم خودمو تو کلماتی که بیان نمیشن غرق می کنم. چند روز مونده تا نفس کم اوردن؟

گلاب به روتون البت..

اینکه من وضع معدم خرابه و هر چی خوردم و با مشتقات پس زده، قابل درکه! قسمت 

غیرقابل درکش اینجاس که نمی فهمه لامصب من واس اون قهوه شونزده تومن پول دادم؟:| نمی فهمه پول داره میریزه دور؟:|

وسط خود تحریمی، رفتیم یه میتینگ واومدیم خونه.. :))

رفتیم و اومدیم، n نفر ناراحت شدن، n نفر ناراحتمون کردن، n نفر قهرن، n نفر سردن.. :)) دمتون گرم بابا!