زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

دیــوار، سفــیــد، بی روح

هی تو؛
توهین نکن...!
دیوار سفید ِ بی روح هم حرف دارد!
اما،
حرف هایش از زیر یک لایه اشک معنی پیدا می کند...