زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

ماه شباتون درخشان.

من دیگه اینجا نمی نویسم آقا. راحت نیستم باهاتون، با هیچکدومتون..

وبلاگ جدید بزنمم خبر نمیدم. لینکم نمیدم. استثنا هم ندارین، نیاین فردا رو تله که لینک بده و این حرفا. 

حذف نکردن این وبلاگ، صرفا برای ادای احترام به تک تک خاطره هامه، نه شخص شمایی که زمانی مخاطب بودی.

تمام.

  • ۹۵/۰۶/۱۲
  • دختــرک بـی نـــام و نـــشـــان