زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

نگاه می کنم و می نویسم..

- تو ساعات طلایی عکاسی چی کار می کنی..؟

- می نویسم آقا..!

چهل و سه بار، چهل و سه تا ستارمو شمردم..

چهل و پنج دقیقس که دارم سقفو نگا می کنم و دنبال یه انگیزه مثبت برای بلند شدن می گردم. دلیل زیاد هست، اون دلیل خوشحال کننده ای که ته دلو می لرزونه.. اون دلیل هر چند کوچک، ولی کافی..

نمی دونم کجای خوابم گمش کردم.