زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

زیـــرِ نــــور ِمــــاه

ولی خب، نمی فهمید که!

سعی می کردم براش توضیح بِدم فشارِ آینده، دیوار گذشته و مردمی که نمیذارن از این وسط فرار کنم چه وضعیت ناهنجار و دردناکی رو به وجود میاره. می خواستم یه جوری بفهمه کِز کردنای این روزای من بی دلیل نیست. می خواستم بدونه اینقدر فشار زیاده که نفسَم هیچ جوره بالا نمیاد و حتی پرَنس رویاها با نفس مصنوعیای فابریکش و ماساژ قلبی و سی و یکی آمبولانس سفید، کمکی نمی کنن!

  • دختــرک بـی نـــام و نـــشـــان